Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

SWIMMATT SILOVÝ A KONDIČNÝ TRÉNING
aktuálna ponuka:

Tréningové videá:

youtube_moje video.JPG
logo_sk.png
Snapshot_13_edited.jpg
Členky
Snapshot_13.png
Mostík
Snapshot_22_edited.jpg
Kľuky
Snapshot_10_edited_edited.jpg
Dýchanie
Snapshot_25_edited.jpg
Nízka akrobacia
vlcsnap-2019-09-16-14h22m08s379_edited.jpg
Palice
sable3.JPG
Šable
basket_edited.jpg
Basketbal
camer icon.JPG

video ukážka po kliknutí na obrázok

SWIMMATT silový a kondičný tréning je môj vlastný komplexný a zároveň pestrý tréningový systém postavený na širokom spektre cvičení z rôznych športov, zacielený na rozvoj plnohodnotného pohybového potenciálu klienta. Dôraz kladie na prácu s vlastnou váhou, rovnomerné posilňovanie svalovo - väzivového aparátu, rozvoj nervového a dýchacieho systému a tela ako celku.

Mojim hlavným cieľom je naučiť klienta spoznať vlastné telo, jeho potreby a naučiť ho ako využiť tento tréningový systém vo svoj prospech. 

Deťom a dospelým ponúkam dva typy silovo-kondičných tréningov:

1. SWIMMATT Silový a kondičný tréning pre nešportovcov a hobby športovcov je určený

 • pre všetkých (ne)športovcov, ktorí vykonávajú napríklad sedavé zamestnanie, majú problém pri chôdzi po schodoch, trápi ich pokles kondície a slabá odolnosť voči stresu, majú pocit že sa im celé telo začína rozpadávať a stále ich niečo bolí a rozhodli sa niečo s tým aktívne urobiť 

 • všetkým hobby športovcom, ktorí majú záujem rozhýbať a posilniť svoje telo správnym spôsobom a pripraviť ho tak na ďalšiu športovú záťaž ako napríklad rekreačný beh alebo triatlon

 

2. SWIMMATT silový a kondičný tréning pre profesionálnych športovcov je určený pre tých profesionálnych športovcov,            ktorí

 • sú si vedomí faktu, že vykonávanie určitej športovej aktivity (prípadne užšia špecializácia) má za následok prirodzenú a kontinuálnu prestavbu ľudského tela v prospech tejto aktivity a že je nevyhnutné do tréningového procesu zaradiť kompenzačno-preventívne cvičenia

 • majú záujem zaradiť takýto typ pohybovej prípravy do svojho tréningového procesu, posunúť kvalitu svojho pohybu na vyššiu úroveň a získať tak výrazné výhody nad svojou konkurenciou. 

 
Ďalšie detailné informácie k SWIMMATT silovému a kondičnému tréningovému systému: 
 

SWIMMATT silový a kondičný tréning je cvičebný systém, ktorý budujem posledných 15 rokov. Je to obdobie, kedy som sa intenzívne venoval basketbalu, úpolovým športom ako je judo, taekwondo, rôznym druhom tancov ako je latino, akrobaticky rock and roll, spoločenské tance, vodným športom ako aquafitness, synchronizačné plávanie, plávanie, ďalej gymnastike, atletike, ashtanga yoge a inline korčuľovaniu.

Primárne som tento systém vytváral, aby som riešil vlastné zdravotné komplikácie, ktoré sa objavili ako následok špecifickej adaptácie na rôzne športové aktivity. Bohaté praktické skúsenosti z rôznych športov som obohatil o vedomosti z kurzov zameraných na trénerstvo a rehabilitáciu. Umožnilo mi to vnímať pohyb ľudského tela z inej perspektívy. Mám na mysli porozumenie špecifickej adaptácii ľudského tela na jednotlivé športy a ich špecializácie, s čím sú spojené určité pozitíva ako aj negatíva ovplyvňujúce zdravie daného športovca.

Prepojením vedomostí zo sveta trénerstva a rehabilitácie sa mi podarilo vybudovať pestrý cvičebný systém, ktorý mi umožnil efektívnejšie sa hýbať a lepšie poznať momentálne limity vlastného tela. Za mimoriadne dôležité pokladám objavenie slabých miest a získanie vedomosti ako ich odstrániť a zároveň tak minimalizovať riziko zranenia.

 

Obrovský význam spočíva hlavne v samostatnosti riadenia tréningového procesu, ktorý sa opiera o dobré poznanie cvičebného systému. Výber vhodných cvičení a ich dávkovanie do rôznych tréningových situácií, ako je rozcvička, strečing, posilnenie a prevencia je kľúčovým faktorom pre úspešné napredovanie. Mnohé cvičenia osvojené v detskom veku umožnia dospievajúcim športovcom plynulý prechod na tréning s doplnkovou záťažou.

Posledných 10 rokov, kedy sa intenzívne venujem trénerskej činnosti, som mal možnosť aplikovať veľkú časť môjho silového a kondičného tréningu v praxi. Vďaka práci s deťmi, dospelými ako aj športovcami som dostal možnosť tento cvičebný systém zdokonaliť a ešte lepšie ho prispôsobiť potrebám jednotlivých vekových a výkonnostných kategórií. V prípade športovcov ho cielene prispôsobiť špecializácii.

U športovcov má vykonávanie určitej športovej aktivity (prípadne užšia špecializácia) za následok, že ľudské telo je vystavené prirodzenej a kontinuálnej prestavbe v jej prospech. Pre športovca, rodičov a trénera je nevyhnutné porozumieť tejto špecifickej adaptácii. Táto vedomosť zohráva kľúčovú úlohu pri riadení tréningového procesu, od voľby kompenzačne preventívnych cvičení až po stavbu a riadenie kondičných tréningov.

Môj silový a kondičný tréning umožňuje získať jednotlivcovi výrazné výhody nad jeho konkurenciou. Jedná sa o kontinuálny, neustále sa vyvíjajúci proces, ktorý prebieha na mnohých úrovniach súčasne.

Ako príklad uvádzam nasledovné procesy:

 • Poznanie vlastného tela, ktoré umožňuje športovcovi vnímanie jednotlivých dejov v priebehu vykonávania pohybovej aktivity

 • Osvojenie si širokého spektra cvičení z rôznych oblastí športu, ktoré slúžia k obohateniu vlastného pohybového prejavu

 • Voľba vhodných cvičení pre rôzne tréningové situácie /rozcvička, strečing, kompenzačné cvičenia, mentálny tréning, kondičný tréning a rôzne iné experimentálne časti tréningu/

 • Riadenie tréningového procesu, ktorý zahŕňa vhodnú voľbu sérií, opakovaní, záťaže, intenzity a iných faktorov tréningového procesu

 • Využitie zmyslových systémov v procese riadenia tréningu

 • Zdokonalenie vlastnej techniky pohybového prejavu

 • Kontrola emócií a schopnosti ich využitia v správny moment  

Výhody SWIMMATT silového a kondičného tréningu u mladších športovcov

 • Osvojenie si pestrej skladby cvičení z rôznych oblastí športu

 • Rozvoj kondičných, koordinačných a mentálnych schopností

 • Schopnosť efektívne sa hýbať pri akceptovaní momentálnej váhy

 • Schopnosť zdokonaliť vlastný pohybový prejav s meniacou sa skladbou tela

 • Schopnosť kontrolovať a riadiť emocionálne prejavy

Výhody SWIMMATT silového a kondičného tréningu u starších športovcov

 • Zdokonalenie už osvojených pohybov pri využití vlastnej, doplnkovej váhy

 • Experimentovanie pri objavovaní nových pohybov, čo je ukazovateľom vysokej úrovne pohybovej zdatnosti

 • Efektívnejšie objavovanie nedostatkov vlastnej techniky a ich následne odstránenie

V prípade záujmu o spoluprácu týkajúcu sa prípravy profesionálnych športovcov ma prosím neváhajte kontaktovať.