Matej Grožaj

SWIMMATT

Osobný tréner

Z-Health Practitioner

Bratislava

Z-Health.JPG
Vzdelanie - Education

FTVŠ UK Bratislava, 2009

2019 

 • Z-Health - Essential of Elite Performance, R-Phase, I-Phase

2018

 • Wim Hof Method Workshop 

 • Neuroathletic workshop 


2017 

 • Exos - Speed, Power, Strength

 • Ashtanga joga workshop - Manju Jois

 • Ashtanga joga workshop - Nancy and Vanessa Gilgoff

 • Ashtanga joga workshop - David William

 • DNS Športový kurz 3 (Dynamical Neuromuscular Stabilization)

 • ESP Rehabilitácia chodidla

 

2016 

 • DNS Športový kurz 2 (Dynamical Neuromuscular Stabilization)

 • ESP Rehabilitácia ramena

 • Fyzioterapia po úrazoch v športe

 • OS Prehab - Funkčná diagnostika/tréning

 • Ako na poruchy dýchania – pľúcna rehabilitácia

 • DNS Športový kurz 1 (Dynamical Neuromuscular Stabilization)

 • Fascial Fitnes Introduction Course

 • Anatomy Trains 1

 • Ashtanga joga – level 1

2014 

 • ACT – ACD, ACT 1,2,3, ACS 1 (Acral Coactivation Therapy)


2013 

 • Diagnostika a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie

 • PNF (Proprioceptivná a neuromuskulárna facilitácia)

 • Funkčný tréning CORE v športe

 • Rehabilitácia a tréning po úrazoch horných a dolných končatín

 • Dynamické vyšetrenie pohybového aparátu

 • Kinesio Taping

 • Fascial Fitness

 • Total Immersion – začiatočnícky kurz 

FTVŠ UK Bratislava, 2009

2019

 • Z-Health - Essential of Elite Performance, R-Phase, I-Phase

2018

 • Wim Hof Method Workshop 

 • Neuroathletic workshop 


2017 

 • Exos - Speed, Power, Strength

 • Ashtanga yoga workshop - Manju Jois

 • Ashtanga yoga workshop - Nancy and Vanessa Gilgoff

 • Ashtanga yoga workshop - David William

 • DNS Sport course 3 (Dynamical Neuromuscular Stabilization)

 • ESP Feet Rehabilitation 

 

2016 

 • DNS Sport course 2 (Dynamical Neuromuscular Stabilization)

 • ESP Shoulder Rehabilitation 

 • Physiotherapy after sport injuries

 • OS Prehab - Functional Screening/Training

 • Pulmonal

        rehabilitation

 • DNS Sport course 1 (Dynamical Neuromuscular Stabilization)

 • Fascial fitnes introduction course

 • Anatomy Trains 1

 • Ashtanga yoga – level 1

2014 

 • ACT – ACD, ACT 1,2,3, ACS 1 (acral coactivation therapy)


2013 

 • Diagnostic and training functional dynamic stabilisation

 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Stabilisation)

 • Functional core training

 • Rehabilitation and training after injuries of upper-lower limbs

 • Dynamic examination of movement aparatus

 • Kinesio taping

 • Fascial fitness

 • Total immersion – beginner course